Slika usluga

Interventne procedure

PRP i nehirurška terapija boli i povrede zglobova

PRP i nehirurška terapija boli i povrede zglobova

Nehirurški tretmani sportskih ozljeda, degenerativnih i upalnih promjena zglobova, mišića, tetiva, ligamenata

PRP/plazma terapija

PRP terapija je revolucionarna metoda kojom se na prirodan način ubrzava oporavak i regeneracija tkiva nakon degenerativnih procesa i povreda mišićno-zglobnog sistema. 

Šta je PRP  terapija?

PRP(Platelets Rich Plasma) je dio krvne plazme bogat trombocitima koji u sebi sadrže faktore rasta i druge supstance koje aktivno učestvuju u liječenju i obnavljanju oštećenog i oboljelog tkiva. Koristeći krv pacijenta, posebnim metodama izdvajaju se trombociti, koji se potom pod kontrolom ultrazvuka precizno ubrizgavaju u zglob ili povrijedjeno mjesto.  

Gdje se PRP terapija primjenjuje?

PRP terapija se koristi u liječenju sportskih ozljeda kao i degenerativnih promjena na zglobovima i muskuloskeletnom sistemu (povrede zglobova mišića, ligamenata, tetiva). posebno dobre rezultate PRP ima kod degenerativnih promjena zglobova kuka, koljena, skočnog i ramenog zgloba, lakta,..drektno poboljšava oporavak i regeneraciju tkiva poput meniskusa, hrskavice zgloba i sprečava njeno dalje propadanje. 

Kako se PRP izvodi?

Pacijentu se iz vene uzima 10-20ml pune krvi, koja se psecijalnom metodom prerađuje da bi se izdvojila potrebna količina trombocita. Dobijeni produkt se nakon fotoaktivacije laserom injekcijom instilira u povrijedjeno/oboljelo mjesto-zglob, mišić, tetivu, ligament,...

Spada u veoma sigurne intervencije. Jedine neugodnosti koje pacijent može da ima su tipične za bilo kakvu injekciju (bol, crvenilo  i otok na mjestu uboda), uz napomenu da se procedura izvodi pod kontrolom ultrazvuka i tako osigurava uvijek preciznu injekciju krvne plazme bez opasnosti od povrede važnih anatomskih struktura.