Cjenovnik

Sve prikazane cijene su u KM (konvertibilnim markama) sa uključenim PDV-om.

Kardiovaskularni preventivni paket (pregled kardiologa, kolor-dopler vratnih žila, srca i abdominalne aorte, MSCT-koronarografija, ergometrija po indikaciji) 

              800,00
Cijena
Specijalistički internistički pregled sa EKG-om 100,00
Kontrolni internistički pregled 50,00
Kardio/gastro/neuro/psihijatrijski pregled 100,00
Kontrolni pregled kardio/gastro/endo/neuro/psih 50,00
Endokrinološki pregled 100,00
Konsultacija 50,00
EKG 20,00
Subspecijalistički pregled/mišljenje 100,00
Spec.nuklearne medicine pregled 80,00
Covid paket 1 (pregled+CT pluća+KKS,CRP+D dimer+ser.test) 300,00

Post-Covid paket (pregled kardiologa, eho srca, ergometrija,

MRI 3T ili CT pluća, IgG/IgM test na Covid-19, CRP, D-dimer, KKS)

450,00

Preventivni paket 1

-MRI tankog i debelog crijeva

-MRI prostate za M/dojki za žene

500,00

Preventivni pregled 2

-low dose CT pluća

-MRI prostate za M/dojki za žene

350,00

"GOLD" preventivni pregled

-low dose CT pluća

-CT koronarografija

-MRI tankog crijeva

-MRI debelog crijeva

-MRI prostate za M/dojki za žene

1000,00
Ginekološki pregled (spec. Pregled, ultrazvuk i PAPA) 140,00
PAPA 30,00
Kolposkopija 100,00
UZV (vaginalni/vanjski) 50,00
Ginekološki specijalistički pregled 70,00
TVSIS (transvaginalna saleninfusion sonografija) 160,00
Ciljana biopsija (uključen Ph nalaz) 450,00
Dijagnostička histeroskopija  800,00
HSG 350,00
Uzimanje briseva 30,00
Postavljanje pesara 200,00
Toaleta vagine 50,00
HPV genotipizacija 140,00
Klamidija/mikoplazma/ureaplazma PCR 100,00
Aerobi i anaerobi 100,00
EEG 100,00
EEG deprivacijski 200,00
EEG za omladinu 120,00
24h holter EEG 400,00
EMNG po ekstremitetu 100,00
EMNG repetitivni 110,00
EMNG kranijalnih n. 150,00
EMNG blik refleks 110,00

Ostali pregledi

Ergometrija – treadmill 100,00
24 holter EKG, 12-kanalni 100,00
24 holter tlaka 100,00
Spirometrija mala 40,00
Spirometrija velika 70,00
FNAB/punkcija zgloba 200,00
Cor biopsija 450,00
PRP jednog zgloba 200,00
PRP dva zgloba 300,00
 
Cijena
Ehokardiografija 100,00
Dobutamin stres – ehokardiografija 250,00
Kontrastna ehokardiografija 250,00
Transezofagealna ehokardiografija s anestezijom 400,00
Eho abdomena 70,00
Eho jetre, ž.kese, pankreasa 50,00
Eho bubrega, mok.bešike, prostate/donji abdomen 50,00
Eho testisa 100,00
Kolor-dopler testisa 100,00
Eho štitnjače 40,00
Eho štitnjače s elastografijom 80,00
Eho dojki 70,00
Eho vrata 100,00
Eho zgloba 70,00
Kolor dopler krvnih žila nogu 100,00
Kolor dopler krvnih žila vrata/TCD 100,00
Kolor dopler aorte/v.porte 100,00
Punkcija/blokada 200,00
PRP terapija 200,00
 
Cijena
Mamografija 100,00
Jedan rtg snimak 40,00
Dva i više rtg snimaka 30,00/snimak
Denzitometrija 100,00
3d mamografija/tomositeza

150,00

Denzitometrija cijelog tijela

150,00

 
Cijena
Lab.nalazi: SE,KS,DKS,ŠUK, kreatinin, urea,
AST, ALT, CK, holesterol, trigliceridi, ukupni
proteini, albumini, globulini, Na,K,Ca, Mg, PO4,
Cl, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni
bilirubin,HDL,LDL,VLDL
6,00/analizi
KKs s DKS i eozinofilima 20,00
Alfa-amilaza, pankreatična alfa-amilaza,
željezo, UIBC,TIBC,LDH,ALP,GGT
12,00/analizi
CRP, fibrinogen, Pi, feritin, troponin I, troponin T, mioglobin 30,00/analizi
HgA1C, fruktozamin, CK-MB 30,00/analizi
HIV ½ test/Hepatitis B, hepatitis C markeri,
TPHA, Helicobacter pylori test , virusne analize
20,00/analizi
DHEA-Androstendion 80,00
OGTT bez inzulinemija 40,00
OGTT sa inzulinemijama 160,00
Tumor markeri pojedinačno: AFP, CEA,
CA-15-3, CA-19-9, tireoglobulin
50,00
S100/NSE 100,00
D vitamin 70,00
Gluten, homocistein 60,00/analizi
IgG/IgM COVID-19 serološki test 40,00
Ag COVID-19  test 40,00
"Spike"protein antitijela (RBD) 50,00
Neutrališuća antitijela 50,00
PCR test na COVID-19 80,00
Interleukin-6 test 50,00
PCR-Trombofilija test I 300,00
PCR-Trombofilija test II 500,00
Panel alergotestova na hranu 80,00
Panel inhalatornih alergo-testova 80,00
Panel testova alergije na antibiotike 80,00
Panel testova alergije na mlijeko i gluten 80,00

Hormoni/imunološke analize

FT3,FT4,TSH / insulin / C-peptid / folati / SBHG / IgE 40,00/po analizi
Parathormon / B-12vitamin / hormon rasta / ACTH/krvna grupa i Rh / kalcitonin 50,00/po analizi
TSH, prolaktin, kortizol, HCG, testosteron, FSH,LH,estradiol, progesteron 20,00/po analizi
PSA 30,00
PSA/fPSA, D-dimer, HpIgA 50,00
Cistatin C 50,00
Anti-TGB, anti-TPO antitijela 40,00/po analizi
anti-CCP 70,00
RF, ASTO 20,00/po analizi
Tumor markeri, pojedinačno: AFP, CEA, CA 15-3, CA-19-9 (SLA), CYFRA, NSE,S-100, tireoglobulin 40,00/po analizi
S100/NSE 100,00
 
Cijena
MSCT glave bez kontrasta 200,00
MSCT sinusa/vrata/grudnog koša/abdomena/zdjelice sa 3D rekonstrukcijom * 250,00
CT angiografija/kolonografija */** 450,00
CT koronarografija */** 600,00
*/u cijenu nije uključeno davanje IV kontrasta  1,00/1ml
**/u cijenu nije uključena 3D rekonstrukcija 50,00
davanje iv terapije radi korekcije srčanog ritma 1xdavanje 40,00

*Napomena: definitivna cijena može varirati ovisno od opsežnosti promjena i utvrduje se nakon učinjenog pregleda

MRI 1,5Tesla  

Cijena 

MRI jedan segment: vratna ili        grudna ili lumbalna kičma, glava,  sinusi, bulbusi, hipofiza, abdomen, grudni koš, mala zdjelica,  enterografija, dojka, MRCP

250,00
MRA 100,00
MRI jedan zglob  350,00
MRI dva koljena  500,00
MRI ORTHO paket-tri zgloba 600,00
MRI kolonografija  450,00
MRI arteriografija ili      venografija ili aortografija  420,00
MRI entero i kolonografija-    tanko i debelo crijevo-oba pregleda zajedno 500,00
MRI cijelo tijelo (mozak+vratna+grudna +lumbalna kičma+grudni koš+abdomen+mala zdjelica) 1.200,00
MRI cijela kičma (vratna+ grudna+ lumbalna kičma)    500,00
MRI glave i cijele kičme 700,00
MRI srca zavisno od  vrste pregleda 500-700,00
u cijenu nije uključeno       davanje iv kontrasta-                po indikaciji 10,00 /1ml
pregledi sa obaveznom iv      aplikacijom kontrastnog            sredstva - MR pregled dojki                  i hipofize

MRI 3Tesla 

MRI jedan segment: vratna            ili grudna ili lumbalna kičma,        glava, sinusi, bulbusi, hipofiza, abdomen, grudni koš, mala        zdjelice, enterografija, MRCP 350,00
MRA 100,00
MRI jedan zglob 350,00
MRI dva koljena 500,00
MRI ORTHO paket-tri zgloba 600,00
MRI kolonografija 450,00

MRI entero i kolonografija -           tanko i debelo crijevo-oba        pregleda zajedno

600,00
MRI aortografija ili arteriografija        ili venografija 560,00
MRI cijelog tijela (mozak+vratna+grudna +lumbalna kičma+grudni koš+abdomen+mala zdjelica) 1200,00
MRI srca, zavisno od vrste      pregleda 500-700,00
MRI cijele kičme (vratna+       grudna+ lumbalna kičma) 600,00
MRI glave i cijele kičme 700,00
u cijenu nije uključeno          davanje IV kontrasta  10,00/1ml
pregled sa obaveznom iv      aplikacijom kontrastnog          sredstva- MR pregled hipofize

UZ kolor dopler vena i arterija nogu s konsultacijom 100,00
CT venografija 450,00
Venografija (MRI/CT) 500,00
UGFS tretman VSM ili VSP jedne noge s 3 kontrolna pregleda 1200,00
UGFS tretman VSM ili VSP obje noge s 3 kontrolna pregleda 2000,00
UGFS tretman jednog perforatora s 1 kontrolnim pregledom 700,00
UGFS manjih ekstrafascijskih varikoziteta (miniUGFS) 400,00
Dodatni UGFS tretman 200,00
Minisklerozacije/laserski tretman/RF kapilara/po tretmanu 200,00
Ablacija vena laserom (EVLA) jedne noge (VSM ili VSP) 2000,00
Ablacija vena laserom (EVLA), dvije noge ili VSM+VSP na istoj nozi 3500,00
Endovenska radiofrekventna ablacija (EVRFA) jedna noga (VSM ili VSP) 2500,00
Endovenska radiofrekventna ablacija (EVRFA) dvije noge ili VSM+VSP na istoj nozi 3500,00
Limfnodrenažni tretman 30min 50,00
Limfnodrenažni tretman 60min 80,00
Medicinske čarape 150,00
UZ tretman jedna regija 50,00
Masaža jedna regija 50,00
Elektroterapija jedna regija 50,00
Fizikalna terapija (termo, sono, elektro, magneto, kineziterapija) 100,00
Dekompresiona trakciona terapija 100,00
Limfodrenaža 30min 70,00
Limfodrenaža 60min 100,00