Slika usluga

Vene, arterije i tretmani

Kolor dopler arterija i vena

Ultrazvuk sa kolor doplerom svih regija

Ukupno 3 naša radiologa, kardiolog/angiolog,  4 internista,  te troje mladih ljekara rade kolor dopler preglede na "state of the art" aparatima u naših 5 poliklinika:

  • TCD
  • Kolor dopler krvnih žila vrata 
  • Kolor dopler gornjih ekstremiteta
  • Kolor dopler srca 
  • Kolor dopler portolienalnog sliva
  • kolor dopler renalnih arterija
  • Kolor dopler testisa
  • Kolor dopler vena i arterija nogu