Slika usluga

Procjena kardiorespiratornog stanja, kondicije, uvježbanosti

Ergospirometrija, pletismografija i hiperbarična terapija