Slika usluga

Centar za bolesti štitnjače

Ablacija čvorova u štitnjači laserom, radio-frekvencijom ili mikro-talasima

Termokoagulabilna ablacija čvorova u štitnjači 

Laserska ablacija, radiofrekventna ablacija, mikrotalasna ablacija čvorova

Ablacija cističnih promjena u štitnjači pjenom ili kombinacijom s termoablacionim tehnikama

Čvorovi u štitnjači/zašto alternativa hirurgiji?

 • -75% populacije ima čvorove u štitnjači
 • 3-5% palpabilni, 10% simptomatični
 • benigni 95% i maligni 5%
 • česte komplikacije hirurgije
 • 70-100 operacija na 100.000 stanovnika godišnje
 • nedostatak joda u zemlji je medju najraširenijim deficijencijama u svijetu
 • strah od operacije
 • česte komplikacije hirurškog liječenja-hipotireoza, paraliza glasnice,hipoparatideoidizam, često trajne
 • komplikacije su puno češće u low-volume centrima
 • cijena operacije
 • nervoza u slučaju praćenja čvorova
 • Recidivi i ponavljanje operacije
 • Rizični pacijenti

Termoablacija čvorova u štitnjači

 • Tehnički lagana
 • Neuporedivo sigurnija za pacijenta u odnosu na hirurgiju
 • Efikasna, pogotovo s kombinacijom tehnika koje se koriste ovisno od veličine i lokalizacije čvora
 • Može se ponoviti
 • ambulantna, bez opće anestezije
 • Relativno jeftina
 • Komplementarna hirurgiji
 • Tehnike su u razvijanju, nisu dosegle maksimum
 • Sasvim sigurno će se koristiti sve češće

Eho-laser

Zadnjih godina svjedoci smo razvoja interventnih procedura u svim granama interne medicine te radiologije, gdje se ambulantno  rješavaju odredjene bolesti i stanja, koja su ranije rješavana samo hirurški, uz neuporedivo manje rizike, kraće bolovanje i kraće odsustvovanja s posla. Naša ustanova ima ambiciju biti lider upravo takvih modernih interventnih procedura i kontinurano ulažemo u edukaciju i opremu za takve procedure.

Od 01/02/2019g startali smo prvi u regiji s upotrebom lasera za ablaciju čvorova u štitnjači. Metoda je izuzetno sigurna, komforna, izvodi se ambulantno u lokalnoj anesteziji  i uz boravak od 2h u našoj bolnici, s neuporedivo manjim rizikom komplikacija u odnosu na hirurške metode.  Namijenjena  je prije svega za tretman  benignih čvorova veličine do 5cm, koji stvaraju tegobe pri gutanju, narušavaju izgled, uzrokuju bolnost u vratu, za tretman hiperfunkcionalnih "toplih" čvorova u štitnjači, cističnih promjena štitnjače, naročito ako nisu reagovale na ablaciju alkoholom,   ali i za tretman malignih čvorova kod pacijenata koji su rizični za opću anesteziju, recidiv malignih promjena štitnjače nakon učinjene operacije, te u zadnje vrijeme kao alternativni tretman manjih verificiranih malignih promjena.  

Zahvaljujući dr.Teresi Rago s endokrinološke klinike u Pisi, s kojom smo počeli saradnju još u junu 2018g, a koja je šef Centra za tumore i druge bolesti štitnjače te saradna ustanova Svjetske zdravstvene organizacije za te bolesti, sada smo eho-laser tretmane štitnjače uveli u  svakodnevnu praksu i naše ustanove. 

Početkom 2024g uveli smo u ponudu i ablaciju čvorova u štitnjači radiofrekvencijom i mikrotalasima, te smo time zaokružili ponudu termokoagulabilnih metoda ablacije čvorova u štitnjači.

EchoLaser nudi mogućnost izvodjenja ultrazvukom vodjenih mikro-invazivnih  tretmana

Ovo je prvi i jedini laserski aparat s integriranom navigacijom, planiranjem i simulacijom procedure.  EchoLaser se sastoji od ultrazvuka i lasera sa više izvora (do 4 izvora): zahvaljujući ultrazvuku moguće je dijagnosticirati lezije, kao i pratiti, u realnom vremenu, ispravno pozicioniranje aplikatora laserskog svjetla i stvarni opseg štete uzrokovane leziji. Eho-laserska terapija se izvodi zahvaljujući laseru i optičkim vlaknima koja prenose lasersku energiju u tkiva.Komponente lasera proizvode El.En.S..A., svjetski lider u proizvodnji laserskih sistema, i ultrazvučne komponente proizvodi Esaote S.p.A., vodeća kompanija u proizvodnji ultrazvučnih uređaja. EchoLaser je kompletan hirurški sistem, jer dolazi sa kompletom optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu dizajniranom sa specifičnim sistemom vođenja i namjenskim američkim softverom za različita tkiva, u skladu s regijom u kojoj se nalaze.Elesta je izabrala istaknutu italijansku dizajnersku firmu (Rezzonico Design) da razvije EchoLaser.  

EhoLaser omogućava slijedeće:

 • Ako je to potrebno veličinom ili oblikom lezije koju treba tretirati, postoji i mogućnost pristupa s više vlakana. Energija lasera se prenosi vlaknima istovremeno i, zahvaljujući sinergičnoj akciji koalescencije, mogu se dobiti velike količine koagulativne nekroze sa savršenom kontrolom granica, čak iu slučaju velikih lezija.
 • Mogućnost liječenja lezija s vrlo širokim rasponom veličina (<1 cm s jednim vlaknom i preko 5cm s 4 vlakna);
 • Mogućnost prilagođavanja tretmana obliku i položaju lezije;
 • Mogućnost liječenja lezija u visokorizičnim položajima (zbog blizine vitalnih struktura);
 • Pozicioniranje igala sa manje traume za organ, takođe uz mogućnost višestrukog repozicioniranja.

Ultrazvučno vodjen tretman

Ultrazvučno vođenje omogućava korisniku da brzo i sigurno postavi nekoliko igala u realnom vremenu, čime se smanjuju vremena rada (sa manje stresa za pacijenta, ekonomičnijih tretmana i više tretiranih pacijenata).

Mikroinvazivna tehnika s finim iglama

Tehnika sa vrlo finim iglama (<0.8mm) je potpuno netraumatska i veoma dobro se podnosi od strane pacijenta, osiguravajući manje komplikacija i nuspojava, manji rizik od infekcije i krvarenja, brzo vrijeme oporavka i odlične estetske rezultate bez potrebe za anestezijom.Zahvaljujući ovim funkcijama, EchoLaser terapija se može uvesti u sektor mikroinvazivnih tehnika.

Jednokratni laserski set  

Komplet optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu sadrži iglu za uvođenje Chiba (21G) visoke ehogenosti i optičko vlakno sa ravnim vrhom. Komplet optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu, koji je specifičan za svaku vrstu tkiva, ovisno o njegovoj lokaciji, ima kod boje koji pomaže operateru da ga prepozna tijekom postupka. Ovo je patentirani komplet.

Sistem za navigaciju i poseban softwer za biopsiju

Sistemi za navođenje na sondama Esaote dizajnirani su za svaku vrstu aplikacije kako bi pomogli operateru da pozicionira nekoliko vlakana unutar lezije koja se tretira. Namjenski softver za biopsiju za eho-lasersku terapiju unutar ultrazvučnog aparata prikazuje smjernice na ekranu za svaki različiti vodič, kako bi se omogućila procjena najboljeg položaja aplikatora u odnosu na veličinu, morfologiju i položaj lezije.

Softwer za planiranje intervencije na vratu (ModìLite)

Softver za planiranje omogućava operateru da izabere najsigurnije puteve za ubacivanje igala i najpogodnije među različitim opcijama tretmana (broj vlakana, energiju zračenja i udaljenost aplikatora) za svaki specifični slučaj.

Radio-frekventna ablacija čvorova u štitnjači

Termoablacione tehnike nisu više rezervisane samo za benigne čvorove, nego u dobro odabranim slučajevima, koriste se i za uništenje malignih promjena u štitnjači i okolnim limfnim čvorovima.

Fokus se pomjerio na što ranije otkrivanje  papilarnog mikrokarcinoma štitnjače, koji je najčešći (75-85% svih malignih promjena otpada na papilarni karcinom), dok je manji od 10mm, a što se dokazuje s punkcijom-FNAC čvora, kada je u odabranim  slučajevima dovoljno uraditi laserasku ili drugu termalnu ablaciju čvora, te operativni zahvat nije nužan.

Studije na velikom broju pacijenata su pokazale da su kod ovakvih malih tumora, termoablacione tehnika iste ili efikasnije nego hirurške metode, uz neuporedivo manje rizike intervencije. 

Prvi put 1931g Martin Kirschner, njemački hirurg koristi RFA za tretman trigeminalne neuralgije, 1998g Solbiati objavljuje prvi slučaj ablacije štitnjače, 2012g. Južnokorejsko radiološko udruženje za štitnjaču iznosi protokol primjene RFA i od tada počinje masivna upotreba.

 

Mikrotalasna ablacija čvorova u štitnjači 

Prvi put za tretman  čvorova u štitnjači koristi je dr.Feng Bing, kineski radiolog, 2012g, da bi se brzo pokazala kao moćno oružje u tretmanu čvorova u štitnjači, čak i jako velikih, ili tretmanu više čvorova u štitnjači/multinodozne strume. 

Nodozna bolest štitnjače otkriva se u do 75% opće populacije, osobito u kontekstu multinodularne guše. Čak i ako je većina čvorova u štitnjači benigna, liječenje može biti potrebno, osobito za subjektivne simptome, kozmetičke probleme, strah bolesnika od maligne transformacije . Ako je terapija nužna, totalna/parcijalna tireoidektomija zapravo je standard liječenja, dok je terapija jodom primjenjivana s lošim rezultatima. Mnoge studije sugeriraju totalnu tireoidektomiju u slučaju multinodularne strume, zbog opasnosti od nodularnog recidiva u ostatku štitnjače, uz potrebu reintervencije, što nosi veći rizik od komplikacija. Kirurgija zapravo ima neka ograničenja, poput stope komplikacija od 2-10%, jatrogene hipotireoze, hospitalizacije, opće anestezije i stvaranja ožiljaka. Posljednjih godina razvijene su nekirurške minimalno invazivne tehnike (MITT) za liječenje ove patologije, prije svega laserska (LA) i radiofrekventna ablacija (RFA). Nedavno je mikrovalna ablacija (MWA) predložena za liječenje čvorova štitnjače, uzimajući u obzir njezinu primjenu u drugim organima, posebice jetri, bubrezima i plućima. MWA ima sljedeće prednosti u odnosu na RFA: skraćenje vremena liječenja, veća zona ablacije, manji efekat širenja topline.

Sve ove metode pružaju se u našoj poliklinici te smo time napravili značajan iskorak u odnosu na ostale zdravstvene ustanove u široj regiji u minimalno invazivnim tretmanima štitnjače (MITT)!

Trebate više informacija, želite se konsultovati da li ste kandidat za takav tretman, želite poslati svoje nalaze, sve to možete učiniti  na mail: tawildj@gmail.com ili tawilstitnjaca@gmail.com

Pogledajte video: laser čvorova u štitnjači 1, 2, 3, 4.   Mikrotalasna ablacija čvora u štitnjači MWA 1MWA 2MWA 4, MWA 5, MWA 6

AW-995928553