Slika usluga

Centar za dojku

Citološka punkcija i biopsija promjena u dojci

Citološka punkcija

Citološka punkcija pod ultrazvučnom kontrolom danas je jedna od najvažnijih dijagnostičkih pretraga čvorova u štitnjači. Za uspješnost i pouzdanost citološkog nalaza, osim iskustva citologa, važno je uzimanje "pravog" uzorka tkiva i to tako da se pod ultrazvučnom kontrolom uvede tankla igla do mjesta gdje se aspirira željeni materijal (bol pri izvođenju punkcije bolesnici opisuju kao identičnu onoj pri vađenju krvi iz vene). Time je i najmanji čvor dostupan analizi. Dobiveni materijal se postavi na predmetna stakalca i oboji za citološku analizu. Citolog pod mikroskopskim pogledom detaljno analizira dobiveni i prethodno obojen uzorak tkiva i odlučuje radi li se o normalnim, upalnim ili tumorski promijenjenim stanicama. Ovom obradom se: dijagnosticira kronični tireoiditis, razlikuju dobroćudni od zloćudnih čvorova i postavlja sumnja na karcinome štitnjače i metastaze limfnih čvorova na vratu. Naš tim Vam omogućuje dobijanje citološkog nalaza u roku od 48-72h!

FNAB i biopsije

FNAB-"Fine needle aspiration biopsy" je tehnika uzimanja uzorka tkiva tankom iglom pod kontrolom ultrazvuka, CT-a, rtg-a, MRI-a, a koji se šalje na citološku analizu i traže se pojedinačne maligne ili druge ćelije. Izvodi se ambulantno, sa ili bez lokalne anestezije,...

Biopsija je metoda uzimanja većeg uzorka tkiva  bioptičkom iglom  pod kontrolom ultrazvuka, CT-a, rtg-a, a koji je dovoljno velik da patolog može uraditi patohistološku analizu i dati definitivan odgovor o kakavoj se promjeni radi. Ponekad se klasična bojenja moraju dopuniti imunohistojhemijskim bojenjem/testovima, a da bi se došlo do decidne patohistološke nalaize. 

Kod nas možete uraditi:

  • FNAC štitnjače pod kontrolom ultraazvuka, 5min, svaki radni dan, zadržavanje 15min u poliklinici
  • FNAC svih površnih promjena, limfnih čvorova,...
  • core-biopsiju dojke, 15min, zadržavanje do sat vremena u poliklinici, s lokalnom anestezijom
  • biopsiju svih površnih promjena, limfnih čvorova  
  • VAB-vacuuum assisted biopsy dojke, trenutno smo jedina ustanova koja raspolaže opremom i koristi ovu tehniku u svakodnevnoj praksi. Omogućava nam ne samo uzimanje bioptičkih uzoraka s većom sigurnošću i kvalitetom nego često i uklanjanje cijele promjene u dojci, čime nestaje potreba za stalnim kontrolama, punkcijama, brigom,...Pogledaj video VAB dojke 1VAB2VAB3