Novembar-mjesec zdrave kičme i borbe protiv karcinoma prostate

Novembar-mjesec zdrave kičme i borbe protiv karcinoma prostate 0-image 1-image 2-image 3-image

Novembar-MRI pregledi kičme i multiparametrijski MRI prostate po znatno povoljnijoj cijeni na jedinom privatnom 3Tesla aparatu u Sarajevu, u našoj poliklinici na Stupu, ul.Nikole Šopa 9!

Jedan segment kičme-vratni, grudni ili lumbalni  cijena 200KM

Cijela kičma cijena 500KM 

multiparametrijski MRI prostate 250KM

U cijenu je uključen i razgovor s radiologom s tumačenjem nalaza!

Narudžbe na tel.033/846-338  ili mail tawil.radio@gmail.com! Preferiramo kartično plaćanje!

Šta znači snaga magneta 1,5 ili 3 Tesla?

Magnetna rezonanca je bezbolna i sigurna pretraga, nema jonizujućeg zračenja. Zato se snimaju i djeca i trudnice (iza trećeg mjeseca trudnoće). Što je  snaga aparata veća, kvaliteta slike prikazanih organa je bolja i detaljnija, a pregled traje kraće.  Otvor na 3.0 Tesla aparatu je 70cm, a otvor na 1.5 T aparatu je 60cm, tako da je pregled na 3.0 Tesla aparatu praktično  bez nelagode. Izaberite sebi muziku koju ćete slušati u toku snimanja. Idealan je  za klaustrofobične, anksiozne, starije pacijente, pacijente sa povećanom težinom (aparat podnosi težinu do 250kg) . Kao jedina ustanova u privatnom sektoru u BiH sa aparatom snage 3.0 Tesla nudimo uslugu na dva aparata snage 3,0 Tesla i još dva aparata 1.5 Tesla. Na pregled možete doći i bez narudžbe, aparat sami birate. 3.0 T- najsuvremeniji aparat širokog otvora, iznimno brz, za velike težine sa vrhunskom rezolucijom uz prilagodjavanje stola prirodnoj poziciji tijela. Ugodno i brzo.

Što je magnetna rezonanca kičme?

Magnetna rezonanca  je pregled kojim se dobiva najdetaljniji prikaz kičme, diskova, ligamenata, spinalnog kanala, kičmene moždine, mišića, kao i ostalih struktura koje su ovom metodom jasnije i detaljnije od drugih metoda snimanja, bez upotrebe ionizirajućeg zračenja i to na najboljim 3 Tesla aparatima. 

Kome je i kada potreban MR pregled  kičme?


MR kičme se koristi u dijagnostici: bolova, trnjenja i ukočenosti u vratu, ledjima, rukama, nogama, stopalima,  hernijacija intervertebralnog diska, skolioze,  sportskih ozljeda kičme (ozljede ligamenata, diskova, fraktura, udaraca…) degenerativnih i upalnih promjena  (artritisa, bruceloze), prisutnosti ili sumnje na prisutnost tumora (primarni tumori i metastaze) , smanjene pokretljivosti, povreda kičme, komplikacija povezanih s ugrađenim hirurškim implantantima.

Kako izgleda pregled?

Sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju, obucite se lagano i udobno, ostavit ćete sve metalne predmete, ključeve, ukosnice, proteze, slušne aparate, grudnjake,  nakit, novac i slično u garderobi. Osobe koje ne smiju na MR su pacijenti sa gelerima, ne titanijumski operativnim materijalom ili ugrađenim pejsmejkerom (koji nisu kompatibilni s MR uređajem) ili predmetima od feromagnetnih materijala. Pregled se ne savjetuje trudnicama u prvom trimestru. Ako su potrebne dodatne upute dobit će te ih prilikom naručivanja. Postupak je bezbolan , nema zračenja. Naši inžinjeri će Vam sve polako objasniti, leći ćete na stol uredjaja, dobiti slušalice da se smanje ponavljajući jači zvukovi koje aparat prouizvodi, dobit ćete pumpicu -panic taster čijim pritiskom u svakom momentu možete prekinuti pregled. Za vrijeme pregleda trebate biti maksimalno mirni, tako će pregled kraće trajati i slika biti bolja. Postavit će Vam se posebne zavojnice oko tijela radi bolje slike-inžinjeri će objasniti. 

U slučaju da radiolog traži aplikaciju kontrastnog sredstva (postoperativno unutar 5-6 godina, sumnja ili dg upala, tumora...) posebno ćete biti obaviješteni, popričati o eventualnim alergijama. Bit će potreban nalaz uree i kreatinina (po mogućnosti ne stariji od desetak dana) kojeg možete donijeti ili ga uraditi u Našoj ustanovi.

MULTIPARAMETRIJSKI PREGLED PROSTATE MAGNETNOM REZONANCOM na 3Tesla aparatu
Karcinom prostate je maligni tumor tkiva prostate na kojeg otpada oko 25% malignih tumora kod muškaraca. Javlja se kod 5 – 7 % muškaraca starijih od 50 godina pri čemu se njegova učestalost povećava sa životnom dobi, tako da je iza 80g prisutan kod gotovo svih muškaraca.
Kako se postavlja dijagnoza karcinoma prostate?
Simptomi koji pacijenta dovode do urologa su obično problemi sa mokrenjem u vidu učestalog mokrenja, otežanog pražnjenja mokraćnog mjehura i noćno mokrenje. Rana dijagnostika obično podrazumijeva ultrazvučni pregled, digitorektalni pregled prostate i laboratorijiski pregled krvi, odnosno određivanje nivoa prostata specifičnog antigena (PSA) u serumu.
Ukoliko se postavi sumnja na malignu bolest prostate, sljedeći korak je transrektalna biopsija prostate pod kontrolom ultrazvuka jer se konačna dijagnoza postavlja biopsijom, uzimanjem uzoraka tkiva prostate i patohistološkom analizom dobivenog tkiva.
Pošto je ultrazvučna analiza tkiva prostate insuficijentna to su vrlo česte ponavljane biopsije da bi se dobili odgovarajući uzorci tkiva, a što za sobom povlaći i moguće komplikacije u smislu bola, krvarenje te eventualnih infekcija.
Kako bi se smanjio broj nepotrebnih biopsija i omogućila što bolja detekcija i lokalizacija sumnjivih lezija koje zahtijevaju biopsiju u posljednje vrijeme se prije biopsije praktikuje načiniti Multiparametrijski pregled prostate magnetnom rezonancom.
Šta je Multiparametrijski pregled magnetnom rezonancom?
Multiparametrijski MR prostate je slikovni pregled prostate koji omogućava bolju analizu zonalne anatomije prostate i posljedično bolju vizualizaciju i karakterizaciju eventualnih zona koje bi mogle odgovarati tumoru prostate. Pregled se radi posebnim multiparametrijskim protokolom različitih sekvenci skeniranja na 3Tesla aparatu uz upotrebu posebnog softwera.
Procjena malignosti lezija se vrši skorovanjem u PI-RADS sistemu skorovanja (od 1 do 5).
U kombinaciji s vrijednostima PSA u serumu i pregledom urologa, Multiparametrijski MR pregled prostate povećava dijagnostičku pouzdanost i smanjuje broj nepotrebnih biopsija kod pacijenata kod kojih porast nivoa PSA u serumu je uzrokovan upalom prostate ili klinički nebitnim karcinomom.
Značaj Multiparametrijskog MR pregleda prostate je mnogostruk. Pored verifikacije i lokalizacije sumnjivih lezija, on omogućava i procjenu odnosa tumora prema okolnim anatomskim strukturama u zdjelici (vezikule seminales, neurovaskularne peteljke, mokraćni mjehur, rektum) kao i procjenu zahvaćenosti limfonoda, a što je preduvjet za stejdžing (staging) karcinoma prostate.
Navedeni aparat omogućava kraće vrijeme snimanja, bržu, precizniju dijagnostiku i izbjegavanje nepotrebnih medicinskih procedura kao i adekvatno praćenje terapijskih efekata primijenjenih lijekova.

Posljedne novosti