MRI i CT pregledi na uputnicu!

MRI i  CT pregledi na uputnicu! 0-image 1-image 2-image 3-image 4-image

KONAČNO! 

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da sa današnjim danom počinjemo s pružanjem MRI, CT, ultrazvučnih i drugih deficitarnih usluga (one na koje se čeka redovnim putem preko 90dana), i u našim poliklinikama za potrebe stanovnika Kantona Sarajevo, uz propisano odobrenje ZZO Kantona Sarajevo, bez plaćanja!
                                
Najviše "benefita" od uvodjenja ovih pregleda na teret ZZO imaće upravo najosjetljivije grupe pacijenata, gdje kašnjenje u dijagnostici donosi trajna oštećenja zdravlja ili invaliditet ili se propušta vrijeme za pravovremeno i adekvatno liječenje:
-kardiološki pacijenti-na MSCT-koronarografiju se trenutno čeka oko godinu dana, a to je dijagnostička procedura, koja se sada uveliko koristi u dijagnostici akutne boli u prsima u urgentnim centrima,...te naravno u pacijenata s poznatom bolesti koronarnih arterija radi procjene stanja koronarnih arterija, stentova, bypassa,...planiranja interventnih procedura na aorti, zaliscima,...
-onkološki pacijenti, čije liječenje ovisi od pravovremene dijagnostike koja prati rezultate liječenja
-pacijenti s hroničnim oboljenjima poput bolnih stanja, glavobolja, nesvjestica
                                  
Moramo istaći da se po prvi put integriraju podaci o pacijentu-od uradjene dijagnostike do terapije, tako da u sve preglede i nalaze imaju uvida preko posebnog cloud sistema svi ljekari uključeni u liječenje istog pacijenta, nebitno da li su u Domu zdravlja, privatnoj ordinaciji, Općoj bolnici ili UKC Sarajevo, to donosi novi kvalitet u liječenju naših pacijenata!
                  
Već godinama, usluge naših poliklinika na teret ZZO koriste stanovnici Bosansko-podrinjskog kantona, Srednje-bosanskog kantona, odnedavno Tuzlanskog kantona te sada i Sarajevskog, te nadamo se uskoro i Zeničko-Dobojskog.
Polako se pomjeramo prema konceptu integriranog zdravstva! 
                                    
Kako ostvariti pravo na obavljanje „deficitarne usluge“ u našim ustanovama: PZU Poliklinika „Dr. Al-Tawil“, ZU Poliklinika „Dr. Al-Tawil“ podružnica „Stup“ i PZU Poliklinika „Altamedica Beta“?
Dana 24.08.2023. godine PZU Poliklinika „Dr. Al-Tawil“ sa podružnicom „Stup“ i PZU Poliklinika „Altamedica Beta“ potpisale su ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) za deficitarne usluge/usluge za koje postoji lista čekanja. Ugovori su zaključeni na period od godinu dana odnosno do utroška sredstava.
                
Ukoliko osiguranici deficitarnu uslugu ne mogu realizovati u javnim zdravstvenim ustanovama u roku od 90 dana tada, na temelju ugovora koje smo zaključili sa Zavodom, mogu tu uslugu obaviti u našim ustanovama na sljedećim adresama:
1.PZU Poliklinika „Dr. Al-Tawil“ Sarajevo, na adresi: ul. Zmaja od Bosne br. 7-sprat III (Importanne centar), Sarajevo, tel 067/1300-195
2.PZU Poliklinika „Dr. Al-Tawil“ Sarajevo podružnica „Stup“, na adresi: ul. Nikole Šopa br. 9, Sarajevo-Ilidža, tel 033/846-338
3.PZU Poliklinika „Altamedica Beta“ Sarajevo, na adresi: ul. Zmaja od Bosne br. 7-sprat I (Importanne centar), Sarajevo, tel 067/1300-196
                      
U našim Poliklinikama možete ostvariti pravo na sljedeće usluge:
                    
PZU Poliklinika “Dr. Al-Tawil”, Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar-sprat III)
1. CT dijagnostika 1 segmenta bez kontrasta sa očitaniem nalaza
2.CT dijagnostika 1 segmenta sa kontrastom sa očitanjem nalaza
3. MR dijagnostika bez kontrasta sa očitanjem nalaza
4. MR dijagnostika sa kontrastom sa očitanjem nalaza
5. CT-Koronografija sa kontrastom sa očitanjem nalaza
6. Ultrazvuk srca sa očitanjem nalaza
7. Ergometrija sa očitanjem nalaza
8. Eho štitnjače sa očitanjem nalaza
9. Eho dojki sa očitanjem nalaza
10. Kolor-doppler krvnih sudova vrata, ekstremiteta, aorte sa očitanjem nalaza
                   
Poliklinika “Dr. Al-Tawil” podružnica “Stup”, Nikole Šopa 9, Stup
1. MR dijagnostika bez kontrasta sa očitanjem nalaza
2. MR dijagnostika sa kontrastom sa očitanjem nalaza
3. Eho štitnjače sa očitanjem nalaza
                 
Poliklinika “ALTAMEDICA BETA”, Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar-sprat I)
1. CT dijagnostika 1 segmenta bez kontrasta sa očitaniem nalaza
2. CT dijagnostika 1 segmenta sa kontrastom sa očitanjem nalaza
3. MR dijagnostika bez kontrasta sa očitanjem nalaza
4. MR dijagnostika sa kontrastom sa očitanjem nalaza
5. Ultrazvuk srca sa očitanjem nalaza
6. Eho štitnjače sa očitanjem nalaza
7. Eho dojki sa očitanjem nalaza
8. PAPA test sa očitanjem nalaza
9. Kolor-doppler krvnih sudova vrata, ekstremiteta, aorte sa očitanjem nalaza
                                                   
Način ostvarivanja prava na usluge u Privatnim zdravstvenim ustanovama uređen je „Procedurom o načinu ostvarivanja prava na deficitarne usluge“ koja se nalazi na web stranici Zavoda (www.kzzosa.ba).
Članom 4. navedene Procedure, propisan je sadržaj dokumentacije, koja se dostavlja uz Zahtjev, na osnovu koje se utvrđuje pravo i izdaje Suglasnost.
                     
Sadržaj dokumentacije uz Zahtjev:
-Dokaz na osnovu kojeg su preporučene usluge od strane doktora specijaliste,
-Original uputnica izdata od strane porodičnog doktora sa datumom izdavanja,
-Uputnica iz tačke b) obavezno sadrži datum javljanja osiguranika u Zdravstvenu ustanovu i datum zakazanog termina specijalističkog pregleda, uz pečat ustanove u kojoj je zakazana usluga.
            
Stručna služba Zavoda, na osnovu podnesnog Zahtjeva, provodi postupak provjere ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na traženu uslugu iz domena deficitarnih usluga, a po utvrđivanju istog izdaje Saglasnost, na osnovu koje osiguranik ostvaruje pravo na pružanje usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
Na Saglasnosti osiguranik ima ponuđen spisak privatnih zdravstvenih ustanova koje vrše traženu uslugu i može da bira bilo koju privatnu ustanovu sa ponuđenog spiska.

Posljedne novosti