Interleukin-6 test za Covid-19 infekciju!

Interleukin-6 test za Covid-19 infekciju! 0-image

Odredjivanje interleukina-6 u Covid-19 infekciji ima izuzetnu prognostičku vrijednost!

Interleukin-6 (IL-6) je rani biomarker za akutnu upalu, a vrlo je koristan  za prepoznavanje težih slučajeva infekcije kod bolesnika s potvrđenim COVID-19, koji zahtijevaju i intenzivniji pristup u liječenju te koji će moguće trebati i bolnički tretman.  

Takodjer koristan je parametar u liječenju i praćenju upalnog odgovora na SARS-CoV-2 (COVID-19), pored drugih parametara koji se prate tokom Covid-19 infekcije (CRP,D-dimer, feritin, ...). 

Test se radi iz uzorka krvi uzetog iz vene, rezultat se dobije za 20-30min.

Može se uraditi svaki radni dan 8-16h, termin nije potreban.    

Posljedne novosti