Slika usluga

Specijalistički i preventivni pregledi

Preventivni paketi pregleda

COVID paket 1
male-icon Muškarci female-icon Žene
300,00
 • KKS,CRP, D-dimer
 • serološki IgG/IgM ili antigen test na COVID-19
 • MSCT pluća
 • pregled specijaliste i zaključak
Post-Covid paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
450,00
 • pregled kardiologa
 • kardiovaskularni pregled-eho srca, ergometrija
 • serološki kvantitativni test na Covid-19-IgG/IgM, CRP, D dimer, KKS
 • MRI ili MSCT pluća i srca
Ženski paket I
female-icon Žene
150,00 KM
 • Ultrazvuk dojki
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ginekološki pregled
 • PAPA bris
 • transvaginalni ultrazvuk
Ženski paket II
female-icon Žene
170,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, urin)
 • helicobacter pillory test
 • TSH
 • ginekološki pregled
 • PAPA bris
Ženski paket IV
female-icon Žene
150,00
 • Ultrazvuk dojki
 • ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • hormone štitnjače
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, željezo, AST, ALT, hoelsterol, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin) ili D vitamin
Ženski paket III
female-icon Žene
300,00
 • Ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • ultrazvuk dojki za osobe do 40 god ili mamografija za osobe preko 40 god
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, urin)
 • helicobacter pylori test
 • TSH+pregled  interniste/specijaliste urgentne medicine
 • ginekološki pregled sa PAPA brisom ili denzitometrija 
3D mamografija / tomosinteza
male-icon Muškarci female-icon Žene
150,00 KM
Mali paket štitnjača
male-icon Muškarci female-icon Žene
100,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače
 • hormin štitnjače 
 • ATP, ATG antitijela
Veliki paket štitnjača
male-icon Muškarci female-icon Žene
300,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače s elastografijom
 • Hormoni štitnjače, antitijela (ATP, ATG), tireoglobulin
 • FNAC štitnjače
MRI oba koljena na aparatu 3 Tesla
male-icon Muškarci female-icon Žene
500,00
Paket "D"
male-icon Muškarci female-icon Žene
450,00 KM
 • Pregled kardiologa
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena i male zdjelice 
 • Kolor dopler krvnih žila vrata
 • Kolor dopler srca
 • Ergometrija/EKG
 • nalazi 18 analiza: KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, holesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, GTT, LDH, urin TSH, FT3,FT4, PSA preko 40 godina
 • Helicobacter pylori test
 • kolor dopler arterija i vena nogu ili eho jednog zgloba (koljeno, rame, lakat,...)po  izboru 
 • Rtg pluća u slučaju indikacije
 • Eho dojki + mamografija po indikaciji
Paket "D" s ginekološkim pregledom
female-icon Žene
550,00 KM
 • paket "D"
 • Ginekološki pregled
 • PAPA bris
 • transvaginalni ultrazvuk
Magnetna rezonanca srca
male-icon Muškarci female-icon Žene
500,00 - 700,00 KM

Cijena zavisi od vrste pregleda

CT Koronarografija
male-icon Muškarci female-icon Žene
600,00 - 680,00 KM
 • 160 Multislajsni CT aparat
Preventivni paket 2
male-icon Muškarci female-icon Žene
350,00
 • low-dose CT pluća-rana detekcija karcinoma pluća
 • MRI prostate za muškarce ili MRI dojki za žene
Preventivni paket 1
male-icon Muškarci female-icon Žene
500,00 KM

-MRI tankog crijeva (enterografija)

-MRI debelog crijeva(kolonografija)

-MRI prostate za muškarce ili MRI dojki za žene

"GOLD" preventivni paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
1000,00

 • low dose CT pluća
 • CT-koronarografija
 • MRI tankog crijeva (enterografija)
 • MRI debelog crijeva (kolonografija)
 • MRI prostate za muškarce ili MRI dojki za žene
Premium paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
1200,00 KM
 • pregled kardiologa, neurologa
 • ultrazvučni pregled od "glave do pete"
 • detaljni laboratorij uključujući 7 tumor markera: AFP, SLA, CEA, tireoglobulin, NS-100, Ca-15-3 i OVCA kod žena, PSA/fPSA kod muškaraca
 • MRI ili CT bilo koje 3 regije na indikaciju ili CT-koronarografija na 160 slajsnom aparatu
MRI cijele kičme na aparatu 1,5T
male-icon Muškarci female-icon Žene
500KM

Na aparatu  3Tesla 600,00KM

Magnet cijelog tijela
male-icon Muškarci female-icon Žene
1200,00

Na aparatu 3Tesla

Ultrazvuk dojki i digitalna mamografija
female-icon Žene
100,00
 • utrazvuk dojki i mamografija
Mali paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
100,00
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena
 • nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • Helicobacter pylori

 

Kardiovaskularni preventivni paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
800,00

 

 • Pregled kardiologa
 • kolor dopler krvnih žila vrata
 • kolor dopler srca
 • kolor dopler abdominalne aorte
 • Ergometrija po indikaciji
 • CT-kronarografija

Preventivni pregledi

Briga o zdravlju počinje s prevencijom i pregledima kojima se bolest može otkriti i u fazi kad pacijent nema nikakvih ili ima minimalne simptome bolesti. Za rano otkrivanje bolesti srca služi kardiološki pregled koji uključuje najmanje ehokardiografiju i ergometriju (EKG pod opterećenjem), po potrebi neinvazivni prikaz krvnih žila srca (CT koronarografija) ili invazivni prikaz krvnih žila srca (koronarografija). Radi se i kada je pacijent bez tegoba, a naročito ako se planiraju veća fizička opterećenja (sportska aktivnost) ili se osjete tegobe u prsima u vidu boli, stezanja, preskakanja srca, nedostatka zraka, lakog zamaranja,…Ona omogućava i istovremnei pregled pluća te grudne aorte.;
Za rano otkrivanje i praćenje kolorektalnog karcinoma se koriste kolonoskopija (klasična kolonoskopija i u odredjenim slučajevima CT kolonoskopija), CEA (tumor marker debelog crijeva), test na prisustvo krvi u stolici. Za rano otkrivanje tumora prostate preporučuje se uraditi eho donjeg abdomena i PSA jednom godišnje, naročito iza 50-te godine.
Za rano otkrivanje karcinoma dojke preporučuje se uraditi jednom godišnje eho dojke za žene do 40-te god. starosti, te mamografiju jednom godišnje iza 40-te godine života ukoliko su nalazi uredni.
Za rano otkrivanje osteoporoze preporučuje se uraditi denzitometriju kod svih žena iza 50-te god.života starosti, te s početkom menopauze.
MSCT pluća omogućava rano otkrivanje karcinoma pluća.
Za otkrivanje bolesti štitnjače preporučuje se uraditi eho i hormone štitnjače, po potrebi dodatne analize kao tiroeglobulin, ATP/ATG antitijela. Ukoliko se nadju čvorovi postoji ponekad potreba i da se urade scintigrafija štitnjače ili FNA-biopsija čvorova s citološkom analizom sadržaja dobijenog punkcijom da bi se isključila mogućnost malignog oboljenja