Slika usluga

Specijalistički i preventivni pregledi

Paketi pregleda

COVID paket 1
male-icon Muškarci female-icon Žene
300,00
 • KKS,CRP, D-dimer
 • serološki IgG/IgM ili antigen test na COVID-19
 • MSCT pluća
 • pregled specijaliste i zaključak
COVID paket 2
male-icon Muškarci female-icon Žene
200,00
 • PCR test na COVID-19
 • Rtg pluća i srca (PA)
COVID paket 3
male-icon Muškarci female-icon Žene
100,00 KM
 • brzi antigen test na covid-19
 • rtg pluća i srca (PA)
Post-Covid paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
450,00
 • pregled kardiologa
 • kardiovaskularni pregled-eho srca, ergometrija
 • serološki kvantitativni test na Covid-19-IgG/IgM, CRP, D dimer, KKS
 • MRI 3T ili MSCT pluća i srca
3D mamografija / tomosinteza
male-icon Muškarci female-icon Žene
150,00 KM
Ženski paket I
female-icon Žene
150,00 KM
 • Ultrazvuk dojki
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ginekološki pregled
 • PAPA bris
 • transvaginalni ultrazvuk
Ženski paket IV
female-icon Žene
150,00 KM
 • Ultrazvuk dojki
 • ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • hormone štitnjače
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, željezo, AST, ALT, hoelsterol, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin) ili D vitamin
Ženski paket II
female-icon Žene
170,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, urin)
 • helicobacter pillory test
 • TSH
 • ginekološki pregled
 • PAPA bris
Ženski paket III
female-icon Žene
300,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače
 • ultrazvuk abdomena i male zdjelice
 • ultrazvuk dojki za osobe do 40 god ili mamografija za osobe preko 40 god
 • laboratorijski nalazi (KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, urin)
 • helicobacter pylori test
 • TSH+pregled  interniste/specijaliste urgentne medicine
 • ginekološki pregled sa PAPA brisom ili denzitometrija 
Veliki paket štitnjača
male-icon Muškarci female-icon Žene
300,00 KM
 • Ultrazvuk štitnjače s elastografijom
 • Hormoni štitnjače, antitijela (ATP, ATG), tireoglobulin
 • FNAC štitnjače
MRI jedno koljeno na aparatu 3 Tesla
male-icon Muškarci female-icon Žene
350,00 KM

MRI oba koljena - 500 KM

Endokrinološki paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
450,00 KM
 • pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste endokrinologije / dr.Zelija Velija
 • eho štitnjače, eho abdomena i male zdjelice, 
 • nalazi 18analiza+ homocistein,

Detaljan hormonalni i vitaminski profil:

 • OGTT s inzulinemijama,
 • hormoni hipofize (ACTH, FSH, LH, prolaktin)
 • polni hormoni (FSH, LH, prolaktin, estradiol, progesteron, testosteron, beta-HCG),
 • vitamin-D, vitamin B-12, folna kiselina, mineralogram
 • hormoni štitnjače i paraštitnih žlijezda: TSH;FT3, FT4, parathormon, ATP, ATG antitijela
 • hormoni nadbubrega:  kortizol, aldosteron
Paket "D"
male-icon Muškarci female-icon Žene
450,00 KM
 • Pregled kardiologa
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena I male zdjelice 
 • Kolor dopler krvnih žila vrata
 • Kolor dopler srca
 • Ergometrija/EKG
 • nalazi 18 analiza: KKS, DKS, ŠUK, kreatinin, urea, holesterol, LDL, HDL, VLDL, trigliceridi, željezo u serumu, AST, ALT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, GTT, LDH, urin TSH, FT3,FT4, PSA preko 40 godina
 • Helicobacter pylori test
 • kolor dopler arterija i vena nogu ili eho jednog zgloba (koljeno, rame, lakat,...)po  izboru 
 • Rtg pluća u slučaju indikacije
 • Eho dojki + mamografija po indikaciji
Magnetna rezonanca srca
male-icon Muškarci female-icon Žene
500,00 - 700,00 KM

Cijena zavisi od vrste pregleda

Paket "D" s ginekološkim pregledom
female-icon Žene
550,00 KM
 • paket "D"
 • Ginekološki pregled
 • PAPA bris
 • transvaginalni ultrazvuk
Magnetna rezonanca tankog i debelog crijeva
male-icon Muškarci female-icon Žene
550,00 KM
CT Koronarografija
male-icon Muškarci female-icon Žene
600,00 - 680,00 KM
 • 160 Multislajsni CT aparat
MRI cijele kičme na aparatu 1,5 Tesla
male-icon Muškarci female-icon Žene
500,00 KM
 • 3 Tesla - 600,00 KM
Magnet cijelog tijela
male-icon Muškarci female-icon Žene
1200,00 KM

na MRI 3 tesla

Premium paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
1200,00 KM
 • pregled 3 subspecijaliste-kardiologa, endokrinologa, neurologa
 • ultrazvučni pregled od "glave do pete"
 • detaljni laboratorij uključujući 7 tumor markera: AFP, SLA, CEA, tireoglobulin, NS-100, Ca-15-3 i OVCA kod žena, PSA/fPSA kod muškaraca
 • MRI ili CT bilo koje 3 regije na indikaciju ili CT-koronarografija na 160 slajsnom aparatu
Laserska ablacija čvorova u štitnjači
male-icon Muškarci female-icon Žene
1500,00 - 3000,00 KM
Nehirurški tretman proširenih vena
male-icon Muškarci female-icon Žene
1500,00 - 3000,00 KM
 • UGFS
 • Laser
 • RFA
 • Vodena pjena
Ultrazvuk dojki i digitalna mamografija
female-icon Žene
100,00
 • utrazvuk dojki i mamografija
Mali paket
male-icon Muškarci female-icon Žene
100,00
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena
 • nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • Helicobacter pylori