Slika usluga

Interventne procedure

FNAC i biopsije

FNAC i biopsije

FNAC-"Fine needle aspiration biopsy" je tehnika uzimanja uzorka tkiva tankom iglom podf kontorlom ultrazvuka, CT-a, rtg-a, MRI-a, a koji se šalje na citološku analizu i traže se pojedinačne maligne ili druge ćelije. Izvodi se ambulantno, sa ili bez lokalne anestezije,...

Biopsija je metoda uzimanja većeg uzorka tkiva  bioptičkom iglom  pod kontrolom ultrazvuka, CT-a, rtg-a, a koji je dovoljno velik da patolog može uraditi patohistološku analizu i dati definitivan odgovor o kakavoj se promjeni radi. Ponekad se klasična bojenja moraju dopuniti imunohistojhemijskim bojenjem/testovima, a da bi se došlo do decidne patohistološke nalaize. 

Kod nas možete uraditi:

  • FNAC štitnjače pod kontrolom ultraazvuka, 5min, svaki radni dan, zadržavanje 15min u poliklinici
  • FNAC svih površnih promjena, limfnih čvorova,...
  • core-biopsiju dojke, 15min, zadržavanje do sat vremena u poliklinici, s lokalnom anestezijom
  • biopsiju svih površnih promjena, limfnih čvorova  
  • biopsiju jetre, zadržavanje 4h u dnevnoj bolnici