Slika usluga

Specijalistički preventivni pregledi

Sistematski pregledi za firme

Paket 1
male-icon Men female-icon Women
100 KM
 • pregled spec.medicine rada
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • lab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • rtg pluća na indikaciju
Paket 2
male-icon Men female-icon Women
160 KM
 • pregled spec.medicine rada
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • eho štitnjače
 • eho abdomena
 • rtg pluća
 • lab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
Paket 3
male-icon Men
240 KM
 • pregled spec.medicine rada 
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk abdomena
 • ultrazvuk prostate +PSA preko 40g
 • Laboratorijski paket (kompletna Krvna slika i DKS, željezo, AST, ALT, holesterol,  HDL,LDFL,VLDL, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin)
 • Hormoni štitnjače i Helicobacter pylori test
 • rtg pluća  i srca na indikaciju
Paket 3
female-icon Women
290,00 KM
 • pregled spec.medicine rada ili interniste kardiologa
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk dojki
 • rtg pluća i srca na indikaciju
 • Laboratorijski paket (Kompletna Krvna slika i DKS, željezo, AST, ALT, holesterol,  LDL; HLDL; VLDL, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin)
 • Hormoni štitnjače i Helicobacter pylori test
 • ginekološki pregled sa PAPA brisom i UZ-om  ili kolor dopler krvnih žila vrata ili eho srca 
Menadžerski Paket "D"
male-icon Men female-icon Women
450,00 KM
 • Pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa/dr.Đinan Al-Tawil
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena uključujući eho prostate kod muškaraca
 • Kolor dopler krvnih žila vrata
 • Kolor dopler srca
 • Ergometrija/EKG pod opterećenjem 
 • Lab.nalazi 18 analiza: KKS,DKS,ŠUK, kreatinin, urea, holesterol, LDL,HDL,VLDL, trigliceridi, željezo u serumu, AST,ALT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, GTT,LDH, urin TSH, FT3,FT4, PSA
 • Helicobacter pylori
 • kolor dopler arterija i vena nogu ili ultrazvuk jednog zgloba po izboru (koljeno, rame, lakat, skočni zglob,...)
 • Rtg pluća
 • Eho dojki/mamografija na indikaciju

Ponuda sistematskih pregleda za firme za 2020. godinu

Dodatne pogodnosti:

 • -Uz pakete 2, 3, paket D  imate pravo na 20% popusta na sve preglede u PZU Altamedica beta, osim za MRI preglede te interventne procedure, tokom samog sistematskog te tokom godine dana od pregleda
 • -pod istim uslovima članovi porodica Vaših uposlenika mogu ostvariti iste pakete sistematskih poregleda
 • -dogovorite termin pregleda u željenom vremenu