Slika usluga

Specijalistički preventivni pregledi

Preventivni pregledi

Specijalistički pregledi

  • Internistički -opći pregled, EKG s interpretacijom
  • Kardiovaskularni-ehokardiografija, ergometrija-EKG pod opterećenjem na biciklu i traci, transezofagealna ehokardiografija-TEE, kontrastna ehokardiografija, 24h holter tlaka i 24h EKG holter monitoring, CT-koronarografija, CT aortografija, CT arteriografija
  • Pregledi štitnjače-eho štitnjače, hormoni štitnjače, ATP/ATG antitijela, tireoglobulin, punkcija i citološka analiza, konsultacija specijaliste nuklearne medicine
  • Pregled prostate-ultrazvuk urinarnog trakta, PSA (fPSA/PSA ratio, fPSA, PSA)
  • Pregledi abdomena, CT kolonoskopija, tumor markeri (CEA, CA-19-9, AFP, CA-15-3, CYFRA, NSE,...)
  • Neurološki pregledi, CT glave, transkranijalni kolor dopler
  • Ostali radiološki pregledi s kompletnom multi-slice CT dijagnostikom
  • Endokrinološki pregledi
  • Pregledi psihijatra

Preventivni pregledi

Briga o zdravlju počinje s prevencijom i pregledima kojima se bolest može otkriti i u fazi kad pacijent nema nikakvih ili ima minimalne simptome bolesti. Za rano otkrivanje bolesti srca služi kardiološki pregled koji uključuje najmanje ehokardiografiju i ergometriju (EKG pod opterećenjem), po potrebi neinvazivni prikaz krvnih žila srca (CT koronarografija) ili invazivni prikaz krvnih žila srca (koronarografija). Radi se i kada je pacijent bez tegoba, a naročito ako se planiraju veća fizička opterećenja (sportska aktivnost) ili se osjete tegobe u prsima u vidu boli, stezanja, preskakanja srca, nedostatka zraka, lakog zamaranja,…Ona omogućava i istovremnei pregled pluća te grudne aorte.;
Za rano otkrivanje i praćenje kolorektalnog karcinoma se koriste kolonoskopija (klasična kolonoskopija i u odredjenim slučajevima CT kolonoskopija), CEA (tumor marker debelog crijeva), test na prisustvo krvi u stolici. Za rano otkrivanje tumora prostate preporučuje se uraditi eho donjeg abdomena i PSA jednom godišnje, naročito iza 50-te godine.
Za rano otkrivanje karcinoma dojke preporučuje se uraditi jednom godišnje eho dojke za žene do 40-te god. starosti, te mamografiju jednom godišnje iza 40-te godine života ukoliko su nalazi uredni.
Za rano otkrivanje osteoporoze preporučuje se uraditi denzitometriju kod svih žena iza 50-te god.života starosti, te s početkom menopauze.
MSCT pluća omogućava rano otkrivanje karcinoma pluća.
Za otkrivanje bolesti štitnjače preporučuje se uraditi eho i hormone štitnjače, po potrebi dodatne analize kao tiroeglobulin, ATP/ATG antitijela. Ukoliko se nadju čvorovi postoji ponekad potreba i da se urade scintigrafija štitnjače ili FNA-biopsija čvorova s citološkom analizom sadržaja dobijenog punkcijom da bi se isključila mogućnost malignog oboljenja