Slika usluga

Centar za moderno liječenje bolesti vena

EVLT - Endovenski laserski trerman

EVLT

Endovenska upotreba lasera je pocela od 2001g, najprije sa valnim dužinama 810, 940 i 980nm, koji se najjače resorbuju u hemoglobinu, te od 2009g počeo se koristiti laser 1470nm, koji se najbolje resorbuje u vodi i koji se pokazao superiornim u odnosu na ostale laserske tehnologije, pogotovo u kombinaciji s radijalnim nitima, u pogledu manje bolnosti, rjeđih komplikacija te lakšim postproceduralnim tokom. Mi raspolažemo s aparatom firme Biolitec, koja je pionir u tehnologiji radijalnih niti.

Dodatne podatke možete naći na slijedećim stranicama:

http://www.biolitec.de/uploads/media/ELVeS_EN_web.pdf

http://www.painless-veins.com/

http://www.biolitec.de/uploads/media/Future_of_EVLA_web2012.pdf

http://www.biolitec.de/vein_treatment.html?&L=0%2F%27

http://www.youtube.com/watch?v=V-o4QnLCAUE&feature=youtube_gdata_player

Nove endovenske metode samo s lokalnom anestezijom postale su preovladavajuće nad hirurškim metodama, zbog niza prednosti pokazuje i slijedeća tabela, koja pokazuje postotak pacijenata tretiranih odredjenim metodama u USA 2002-2008g (u koju nisu uključeni slučajevi tretirani UGFS-om):

USA

Hirurgija     

RFA

EVLT

2002.

93%

6%

1%

2005.

43%

20%

37%

2008.

5%

27%

68%

Mi koristimo najmoderniju lasersku tehnologiju s valnom dužinom od 1470nm, koja se najbolje apsorbuje u vodi i najefikasnije izaziva promjene zida tretirane vene, s najmanje nuspojava.

Takodjer, koristimo samo radijalne laserske niti, koje omogućavaju najpreciznije apliciranje laserske energije, daleko bolje u odnosu na tehnologiju 980nm lasera i barside ili sferične laserske niti. EVLT je minimalno invazivna procedura, izvodi se pod kontrolom ultrazvuka i uz davanje takozvane tumescentne lokalne anestezije ili sa blokadom femoralnog nerva. Sama procedura traje oko 30min, pacijent praktično već nakon 1 ili 2 dana nastavlja s redovnim aktivnostima.