Slika usluga

Cenar za bolesti štitnjače

Eho-laser čvorova u štitnjači

Eho-laser

NOVO

Zadnjih godina svjedoci smo razvoja interventnih procedura u svim granama interne medicine te radiologije, gdje se u lokalnoj anesteziji, ambulantno  rješavaju neke bolesti i stanja, koja su ranije rješavana samo hirurški, uz neuporedivo manje rizike, kraće bolovanje i kraće odsustvovanja s posla. Naša ustanova ima ambiciju biti lider upravo takvih modernih interventnih procedura i kontinurano ulažemo u edukaciju i opremu za takve procedure.

Od 01/02/2019g startali smo prvi u regiji s upotrebom lasera za ablaciju čvorova u štitnjači. Metoda je izuzetno sigurna, 

komforna, izvodi se ambulantno u lokalnoj anesteziji  i uz boravak od 2h u našoj bolnici, s neuporedivo manjim rizikom komplikacija u odnosu na hirurške metode.  Namijenjena  je prije svega za tretman  benignih čvorova veličine i preko 5cm, koji stvaraju tegobe pri gutanju, narušavaju izgled, uzrokuju bolnost u vratu, za tretman hiperfunkcionalnih "toplih" čvorova u štitnjači, cističnih promjena štitnjače, naročito ako nisu reagovale na ablaciju alkoholom,   ali i za tretman malignih čvorova kod pacijenata koji su rizični za opću anesteziju, recidiv malignih promjena štitnjače nakon učinjene operacije, te u zadnje vrijeme kao alternativni tretman manjih verificiranih malignih promjena.  

Zahvaljujući dr.Teresi Rago s endokrinološke klinike u Pisi, s kojom smo počeli saradnju još u junu 2018g, a koja je šef Centra za tumore i druge bolesti štitnjače te saradna ustanova Svjetske zdravstvene organizcije za te bolesti, sada smo eho-laser tretmane štitnjače uveli u  svakodnevnu praksu i naše ustanove.  

Eho-laser nudi mogućnost izvodjenja ultrazvukom vodjenih mikro-invazivnih  tretmana

Ovo je prvi i jedini laserski aparat s integriranom navigacijom, planiranjem i simulacijom procedure.  EchoLaser se sastoji od ultrazvuka i lasera sa više izvora (do 4 izvora): zahvaljujući ultrazvuku moguće je dijagnosticirati lezije, kao i pratiti, u realnom vremenu, ispravno pozicioniranje aplikatora laserskog svjetla i stvarni opseg štete uzrokovane leziji. Eho-laserska terapija se izvodi zahvaljujući laseru i optičkim vlaknima koja prenose lasersku energiju u tkiva.Komponente lasera proizvode El.En.S..A., svjetski lider u proizvodnji laserskih sistema, i ultrazvučne komponente proizvodi Esaote S.p.A., vodeća kompanija u proizvodnji ultrazvučnih uređaja. EchoLaser je kompletan hirurški sistem, jer dolazi sa kompletom optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu dizajniranom sa specifičnim sistemom vođenja i namjenskim američkim softverom za različita tkiva, u skladu s regijom u kojoj se nalaze.Elesta je izabrala istaknutu italijansku dizajnersku firmu (Rezzonico Design) da razvije EchoLaser.  

EhoLaser omogućava slijedeće:

  • Ako je to potrebno veličinom ili oblikom lezije koju treba tretirati, postoji i mogućnost pristupa s više vlakana. Energija lasera se prenosi vlaknima istovremeno i, zahvaljujući sinergičnoj akciji koalescencije, mogu se dobiti velike količine koagulativne nekroze sa savršenom kontrolom granica, čak iu slučaju velikih lezija.
  • Mogućnost liječenja lezija s vrlo širokim rasponom veličina (<1 cm s jednim vlaknom i preko 5cm s 4 vlakna);
  • Mogućnost prilagođavanja tretmana obliku i položaju lezije;
  • Mogućnost liječenja lezija u visokorizičnim položajima (zbog blizine vitalnih struktura);
  • Pozicioniranje igala sa manje traume za organ, takođe uz mogućnost višestrukog repozicioniranja.

Ultrasound monitoring of the treatment

Ultrazvučno vođenje omogućava korisniku da brzo i sigurno postavi nekoliko igala u realnom vremenu, čime se smanjuju vremena rada (sa manje stresa za pacijenta, ekonomičnijih tretmana i više tretiranih pacijenata).

Mikroinvazivna tehnika s finim iglama

Tehnika sa vrlo finim iglama (<0.8mm) je potpuno netraumatska i veoma dobro se podnosi od strane pacijenta, osiguravajući manje komplikacija i nuspojava, manji rizik od infekcije i krvarenja, brzo vrijeme oporavka i odlične estetske rezultate bez potrebe za anestezijom.Zahvaljujući ovim funkcijama, EchoLaser terapija se može uvesti u sektor mikroinvazivnih tehnika.

Jednokratni laserski set  

Komplet optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu sadrži iglu za uvođenje Chiba (21G) visoke ehogenosti i optičko vlakno sa ravnim vrhom. Komplet optičkih vlakana za jednokratnu upotrebu, koji je specifičan za svaku vrstu tkiva, ovisno o njegovoj lokaciji, ima kod boje koji pomaže operateru da ga prepozna tijekom postupka. Ovo je patentirani komplet.

Sistem za navigaciju i poseban softwer za biopsiju

Sistemi za navođenje na sondama Esaote dizajnirani su za svaku vrstu aplikacije kako bi pomogli operateru da pozicionira nekoliko vlakana unutar lezije koja se tretira. Namjenski softver za biopsiju za eho-lasersku terapiju unutar ultrazvučnog aparata prikazuje smjernice na ekranu za svaki različiti vodič, kako bi se omogućila procjena najboljeg položaja aplikatora u odnosu na veličinu, morfologiju i položaj lezije.

Softwer za planiranje intervencije na vratu (ModìLite)

Softver za planiranje omogućava operateru da izabere najsigurnije puteve za ubacivanje igala i najpogodnije među različitim opcijama tretmana (broj vlakana, energiju zračenja i udaljenost aplikatora) za svaki specifični slučaj.