Slika usluga

Cenar za bolesti štitnjače

Dijagnostika bolesti štitne žlijezde

Dijagnostika bolesti štitne žlijezde

Prema preporukama stručnjaka, odrasle osobe, prije svega žene, trebale bi početi s pregledima hormona štitnjače vrlo, s obzirom da je sve veći broj pacijenata mladji i od 20g. Ovdje je važno napomenuti da suprotno ustaljenom mišljenju, poremećaj rada štitnjače ne mora uvijek biti udružen sa vidljivim i očitim povećanjem štitnjače, te isto tako vidljivo povećana štitnjača ne znači obavezno i funkcionalni poremećaj štitnjače.

Za svaki početak dijagnostičke obrade bitna je iscrpna osobna anamneza o svim smetnjama (simptomi hiper ili hipotireoze, promuklost, smetnje gutanja, gušenje i dr.) i navikama, o dosadašnjim bolestima te obiteljskoj anamnezi. Klinički pregled se započinje inspekcijom (pogledom se mogu uočiti veći čvorovi na vratu, buljave oči te asimetričnost jedne strane vrata) na kraju završava palpacijom, manualnim pretraživanjem štitnjače (je li štitnjača povećana, čvorasto promijenjena i kakve je konzistencije) i vrata (jesu li povećani limfni čvorovi vrata).