Štitna

Sarajevo
Poliklinika Al Tawil

Zmaja od Bosne 7 (Importanne centar Sarajevo / III sprat)
033 974 166, 033 208 987, 061 188 245
E-mail: tawil@bih.net.ba
Radno vrijeme: 8-17h pon-petak

Scintigrafija štitnjače

Scintigrafija štitnjače je nuklearnomedicinska pretraga, tj. slikovna metoda za prikaz anatomije i fiziologije štitne žlijezde gama kamerom, u svakodnevnoj dijagnostici najčešće uz intravensku primjenu radiofarmaka tehnecij-99m pertehnetata. Scintigrafijom se dobivaju podaci o veličini i položaju štitnjače, funkcionalnom stanju čvorova, rezidualnom tkivu nakon kirurškog zahvata, ili eventualnom ektopičnom tkivu. Normalna štitnjača ima oblik leptira (dva režnja su povezana tračkom tkiva, istmusom). Difuzna hipertireoza štitnjača scintigrafski je prikazana kao uvećana, jednakomjernog rasporeda nakupljanja aktivnosti i intenzivnijeg je prikaza. Hipotireoza štitnjače je obično prikazana s nehomogenim i oslabljenim nakupljanjem radiofarmaka, a upala štitnjače, tzv. subakutni tireoiditisa, se ne prikazuje. Čvorovi, prema scintigrafskom prikazu, mogu biti: funkcionalni ( topli ili vrući), tj. nakupljaju aktivnost znatno jače od preostalog tkiva (poput toksičnog adenoma) ili afunkcionalni (hladni) koji ne nakupljaju aktivnost, a obično su veći od 1 cm. U multinodoznoj toksičnoj strumi u štitnjači se najčešće nalazi određeni broj i toplih i hladnih čvorova. Prikaz hladnih čvorova važan je jer se tako prikazuje većina karcinoma, no istovremeno više od 90% afunkcionalnih čvorova je benignog ponašanja. Utvrđivanje vrućeg čvora s velikom postotkom isključuje malignost. Dakle, samo scintigrafijom nije moguće razlikovati dobroćudne od zloćudnih čvorova, nego se tada radi ultrazvučni pregled uz ciljanu citološku punkciju pronađenih čvorova. Ultrazvukom se mogu otkriti i čvorovi manji od jednog centimetra i utvrditi multinodularnost, iako se isti na scintigramu tada ne prikazuju.