• Vrhunski tim specijalista

  sistematski pregledi, spec. i prev.pregledi, kardiologija, pregledi štitnjače i osteoporoza, endokrinološki pregledi, neurološki pregledi, psihijatrijski pregledi, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija, reumatologija,

 • Radiologija

  Ultrazvuk sa Kolor doplerom, Denzitometrija, UMCG, Mamografija, MSCT, MRI

 • Laboratorij i DNK analize

  U našoj ustanovi možete izvršiti različite vrste nalaza krvi, urina, briseva, hormona,tumor markera...

 • Centar za bolesti štitnjače i paraštitnih žlijezda

  Nudimo kompletnu uslugu u dijagnostici i liječenju bolesti štitnjače i paraštitnih žlijezda...

 • Centar za moderno liječenje bolesti vena

  UGFS, EVLA,RFA,Tretman vodenom parom, Venografija s DS, Limfodrenaža ...

 • Hiruški tretmani

  Uz naš tim hirurga kod nas možete uraditi sve hirurške procedure u lokalnoj anesteziji:...

Sistematski pregledi

Mali paket

 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena
 • lab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • Helicobacter pylori
 • TSH

 

Paket za žene

 • Ultrazvuk dojki
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk abdomena
 • Denzitometrija ili lab.paket (Krvna slika i DKS, željezo, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin) ili D-vitamin
 • Hormoni štitnjače

 

Mali paket štitnjača;

 • Ultrazvuk štitnjače
 • Hormoni štitnjače,antitijela (ATP,ATG)

 

Veliki paket štitnjača

 • Ultrazvuk štitnjače
 • Hormoni štitnjače, antitijela(ATP,ATG), tireoglobulin
 • FNAB štitnjače

 

paket "D"

 • Pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena
 • Kolor dopler krvnih žila vrata
 • Kolor dopler srca
 • Ergometrija/EKG pod opterećenjem u slučaju indikacije
 • Lab.nalazi 18 analiza: KKS,DKS,ŠUK, kreatinin, urea, holesterol, LDL,HDL,VLDL, trigliceridi, željezo u serumu, AST,ALT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, GTT,LDH, urin TSH, FT3,FT4
 • Helicobacter pylori
 • test kolor dopler arterija i vena nogu ili 2 tumor markera po izboru
 • Rtg pluća u slučaju indikacije
 • Eho dojki / mamografija