PZU-Poliklinika Altamedica beta, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo

 

Ponuda sistematskih pregleda za firme za 2020g

Paket 1 (Muškarci i žene), cijena 100,00KM

 • pregled spec.medicine rada
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • lab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • rtg pluća na indikaciju

Paket 2 (M+Ž)  cijena 160,00

 • pregled spec.medicine rada
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • eho štitnjače
 • eho abdomena
 • rtg pluća
 • lab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin

Paket 3:cijena 240,00KM

 • pregled spec.medicine rada 
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk abdomena
 • ultrazvuk prostate +PSA preko 40g
 • Laboratorijski paket (kompletna Krvna slika i DKS, željezo, AST, ALT, holesterol,  HDL,LDFL,VLDL, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin)
 • Hormoni štitnjače i Helicobacter pylori test
 • rtg pluća  i srca na indikaciju

Paket 3 za žene, cijena  290,00KM

 • pregled spec.medicine rada ili interniste kardiologa
 • pregled vida
 • pregled fizijatra
 • Ultrazvuk štitnjače
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk dojki
 • rtg pluća i srca na indikaciju
 • Laboratorijski paket (Kompletna Krvna slika i DKS, željezo, AST, ALT, holesterol,  LDL; HLDL; VLDL, trigliceridi, kreatinin, urea, urična kiselina, bilirubin, urin)
 • Hormoni štitnjače i Helicobacter pylori test
 • ginekološki pregled sa PAPA brisom i UZ-om  ili kolor dopler krvnih žila vrata ili eho srca 

Menadžerski Paket "D", cijena 450,00KM

 • Pregled specijaliste interne medicine, subspecijaliste kardiologa/dr.Đinan Al-Tawil
 • Eho štitnjače
 • Eho abdomena uključujući eho prostate kod muškaraca
 • Kolor dopler krvnih žila vrata
 • Kolor dopler srca
 • Ergometrija/EKG pod opterećenjem 
 • Lab.nalazi 18 analiza: KKS,DKS,ŠUK, kreatinin, urea, holesterol, LDL,HDL,VLDL, trigliceridi, željezo u serumu, AST,ALT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, indirektni bilirubin, GTT,LDH, urin TSH, FT3,FT4, PSA
 • Helicobacter pylori
 • kolor dopler arterija i vena nogu ili ultrazvuk jednog zgloba po izboru (koljeno, rame, lakat, skočni zglob,...)
 • Rtg pluća
 • Eho dojki/mamografija na indikaciju

Dodatne pogodnosti:

-Uz pakete 2, 3, paket D  imate pravo na 20% popusta na sve preglede u PZU Altamedica beta, osim za MRI preglede te interventne procedure, tokom samog sistematskog te tokom godine dana od pregleda

-pod istim uslovima članovi porodica Vaših uposlenika mogu ostvariti iste pakete sistematskih poregleda

-dogovorite termin pregleda u željenom vremenu