Naša ustanova raspolaše s 4 kolor dopler aparata, od kojih je najnoviji GE VIVID 7  BT-10 (2011g), s mogućnostima 3D/4D kardioloških i drugih pregleda

  • ultrazvukUltrazvuk štitnjače
  • Kolor dopler krvnih žila vrata, ekstremiteta
  • Transkranijalni dopler
  • Ultrazvuk vrata
  • Ultrazvuk  zglobova
  • Ultrazvuk dojki
  • Kolor dopler srca 
  • Transezofagelna ehokardiografija
  • Ultrazvuk  abdomena
  • Ultrazvuk testisa

                                     
Ultrazvuk je kompletno neškodljiv način pregleda unutarnjih organa s mogučnošću 3D i 4D prikaza, te s mogućnošću punkcije nađenih promjena.