Sama tehnika i rezultati odgovaraju obimu kod laserskig tretmana, s tim što se koristi radiofrekventna energija.