Kontakt

Pozicija:
Specijalista interne medicine, subspec.za kardiovaskularne bolesti

Ostale informacije

Ostale informacije:

Curriculum Vitae
Osnivač, vlasnik i direktor poliklinike je dr.Đinan Al-Tawil
Mjesto rođenja: Banjaluka, Bosna i Hercegovina
Datum rođenja: 06.01.1970.
Državljanstvo: Bosansko


Školovanje:

1984-88 Srednja Medicinska škola, Banjaluka
1988-91 Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci, BiH
1991g Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, BiH
1992-94 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
1995-2001 Liječnički staž na internom odjelu, volonterski rad tokom godinu dana, a potom specijalizacija iz interne medicine
12.07.2000. Položen specijalistički ispit iz interne medicine
1995-1997 Post-diplomski studij, Javno zdravstvo, Univerzitet u Sarajevu
25.06.2002. Odbranjen magistarski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu s temom: “Ispitivanje rizika pušenja na remodelaciju lijevog ventrikula iza akutnog infarkta miokarda”,
mentor prof.dr.A.Arslanagić
28.12.2004. Odobren projekat doktorske disertacije pod naslovom: Ehokardiografski, biohemijski i patohistološki parametri u procjeni i kardioprotektivnog efekta lovastatina u eksperimentalnom modelu kardiomiopatije izazvane adriamicinom kod štakora
Mentor:Prof.dr.E.Nakaš

Klinička edukacija:

1995-2001. Volonterski rad, potom specijalizacija iz interne medicine,
Državna bolnica “Sarajevo”
Avgust, 1997. Odjel za invazivnu dijagnostiku, kardiološko odjeljenje
Columbia-Hopital de la Tour, Ženeva, Švajcarska
Novembar,
Decembar, 1997. Obuka iz ehokardiografije, u sklopu post-diplomskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Klinici za kardiovaskularne bolesti, Kliničkog centra “Rebro”, mentor prof.dr.I..Čikeš, te na Kardiološkom odjelu, Opće bolnice “Sv.duh”, Zagreb, R.Hrvatska
Semptembar,
Oktobar, 1999. Obuka iz stres i transezofagealne ehokardiografije (5sedmica)
Laboratorij za elektrofiziologiju srca, dvije sedmice
Invazivna kardiologija, jedna sedmica
Institut za kliničku i eksperimantalnu medicinu (IKEM),
Prag, Češka Republika
Decembar, 1999. Odjel za invazivnu dijagnostiku, kardiološko odjeljenje
Columbia-Hopital de la Tour, Ženeva, Švajcarska
Januar, februar, mart
2001. Odjel invazivne kardiologije, IKEM, Prag, Češka Republika
Obuka iz invazivne kardiologije, mentori prof.V.Stanek i dr.M.Želizko
Septembar, 2001,
KCU Skoplje Odjel invazivne kardiologije, Klinika za kardiovaskularne bolesti
pod mentorstvom prof.Lj.Petrovskog
Maj, 2003. Post-diplomska škola ultrazvuka abdomena, KCU Tuzla, mentor prof.dr.B.Mirić
Mart, 2004 7th Prague international workshop on catheter ablation with live demonstrations: Atrial fibrillation-state of the art of pulmonary veins isolation
IKEM, Prag, Češka republika
2005. član Američkog kardiološkog udruženja
2005. Kurs iz nuklearne kardiologije u Evropskoj kardiološkoj školi u Nici
2004-2006. Subspecijalizacija iz kardiologije na KCU Sarajevo i KCU Tuzla
2008g Edukacija iz multi-slice CT-angiografije-GE seminar u Minhenu
2008g Edukacija iz MSCT-a, GE seminar u Mostaru
2009g Edukacija iz koronarnog MSCT-a, Barcelona, kurs Siemensa
2009g Evropska kardiološka škola, Nica, Francuska, kurs iz CT koronarografije i scintigrafije srca
2010 MSCT-koronarografija, GE seminar,Beč
2010 MSCT-koronarografija, Siemens seminar, Beč
2011 MSCT koronarografija, GE seminar, Pariz
2011 MSCT koronarografija , Siemens seminar, Pariz
2011, decembar Obuka i licenciranje za endovenozni radio-frekventni tretman, Antwerpen (EVRFT)
2012, februar Obuka iz endovenskog laserskog i radiofrekventnog tretmana vena, Enschede, Holandija
2012, mart Obuka i licenciranje za endovenski laserski tretman vena i kapilara, s Biolitec aparatom, 1470nm, Burbach, Njemačka

Edukacione aktivnosti:

1997-2005 Asistent na Institutu za fiziologiju i biokemiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu

Poslovne aktivnosti
1996-2002 Zaposlen na Internom odjelu Opće bolnice Sarajevo
2002-2004 Šef kardiološkog odjela “Primusa”, specijalne bolnice za kardiovaskularne bolesti u Fojnici
2004-2005 Otvorio vlastitu ordinaciju: Internistička ordinacija “Dr.Al-Tawil”
2006-2008 Proširio djelatnost i otvorio PZU-Polikliniku”Dr.Al-Tawil” s biohemijskim laboratorijem
2007 Instalirana sala za invazivne kardiološke procedure
2007g Uvedene endoskopske metode pregleda-gastroduodenoskopija te rektoskopija i kolonskopija s biopsijom
2009/10g Proširenje djelatnosti na radiologiju s instalacijom 16-slice CT-a, rtg aparata, mamografa, denzitometra, biopsije dojke, FNA biopsije štitnjače
2011g, Februar Preseljenje u nove prostorije u Importanne centru.
2011g, decembar Početak programa liječenja vena UGFS usaradnji s dr.A.Krnićem
2012, januar Nabavak opreme i početak liječenja vena s endo-venoznim radio-frekventnim tretmanom(EVRF)
2012, mart Nabavak Biolitec aparata i početak liječenja vena s endovenoznim laserskim tretmanom (EVLA,EVLT)
2012- Član Evropskog venskog udruženja http://www.europeanvenousforum.org/
2013, juli Nabavka aparata za trombektomiju i početak interventnog liječenja akutnih i hroničnih tromboza dubokih vena
2013, juli Otvaranje hirurškog bloka u sklopu poliklinike za laparaskopsku hirurgiju
2013, septembar Otvaranje Centara za bolesti vena u saradnji sa:
Zdravstvenom ustanovom Mediccare u Banjaluci,
Dermatološko-kozmetičkim centrom Farah u Tuzli,
Poliklinikom Arbor vitae dr.Sarić u Mostaru
2013, oktobar/novembar Obuka u sklopu Evropskog venskog foruma u tretmanu dubokih vena, implantaciji vena cava filtera, Štokholm
2013, oktobar Startao program mediciski kontrolisane redukcije težine „PROTEKAL“
April, 2014g Registrovani kao dnevna bolnica
April, 2014 Startao program minimalno invazivne hirurgije štitnjače u saradnji s Poliklinkom „dr.Janušić“, Zagreb, bez vanjskih šavova, s minimalnim ožiljkom, ležanjem 12-24h Zaokružen projekat za dijagnostiku i liječenje štitnjače, uključujući elastografiju, kompletnu lab.dijagnostiku,
Maj, 2014 Urađeno ukupno preko 500 UGFS/EVLA/RFA tretmana vena
Maj, 2014 instalacija aparata Ligasure, za „beskrvne“ operacije štitnjače, dojki, abdomena, pluća, ginekološke intervencije
Juni, 2014 Instalacija novog rentgen aparata//C luka namijenjenog kardiovaskularnim dijagnostičkim procedurama te intervencijama na venama, arterijama i srcu, kao i kardiovaskularnoj hirurgiji, minimalno invazivnoj hirurgiji kičme te zglobova/ hibridna operaciona sala
Juni, 2014g Startao program minimalno invazivne hirurgije kičme u saradnji s dr.Robertom Saftićem, Poliklinika „Vertebris“, Zagreb
Juni, 2014 Startao program artroskopije koljne, ramena i drugih zglobova u saradnji s drMladenom Miškulinom, Zagreb
Jnui, 2014 Početak projekta nehirurškog liječenja vena u Beogradu u saradnji s Poliklinikom „Protekal“